Informasjon til medlemmene

Her er brev utsendt til alle medlemmer om sammenslåing med Verran Arbeiderparti