Om Steinkjer Arbeiderparti

Steinkjer Arbeiderparti

Steinkjer Arbeiderparti ble i 2018 sammenslått av Steinkjer og Verran Arbeiderparti. Partiet har ca. 350 medlemmer og er et aktivt kommuneparti i både Steinkjer og Verran kommune. Nederst på denne siden ser du de som sitter i styret i perioden 2018 - 2019. Vi har tre lokale arbeiderlag - Steinkjer faglige arbeiderlag, Malm arbeiderlag, og Malm arbeiderkvinnelag

Tiltredende til styret er i 2019: Rune Hallstrøm, seniorkontakt,  May Britt Lagesen, fylkestinget, Anders Lindstrøm, ordfører Verran, Kristian Lunde Jensen, gruppeleder Verran, Stein Erik Aalberg, gruppeleder Steinkjer, Rikke Veiseth, leder Steinkjer AUF, samt representanter fra de tre arbeiderlagene.


Styret

Lokallag i Steinkjer Arbeiderparti

  • Malm Arbeiderkvinnelag

  • Malm Arbeiderlag

  • Steinkjer Faglige Arbeiderlag