Hva mener Steinkjer Ap?

Steinkjer Aps vedtatte program for kommunestyreperioden 2019 - 2023

Topp 5 Steinkjer Arbiederparti


Steinkjer Arbeiderparti ønsker en offensiv satsing på barn og unge i Steinkjer. I de siste budsjettbehandlingene har vi kjempet for bl.a flere helsesøstre og lavere priser i kulturskolen. Vi ønsker å prioritere en oppgradering av Egge Ungdomsskole, og jobbe for flere voksne i skolene våre. Alle barn må sikres plass i gode barnehager som har nok voksne. Steinkjer Arbeiderparti støtter tiltak som reduserer ulikhetene i samfunnet. Vi er opptatt av å øke andelen heltidsstillinger i kommunen, samt at ansatte gis muligheter til å påvirke sin hverdag. Eldre må gis muligheten til å greie seg selv og bo hjemme lengst mulig i Steinkjer, men få god omsorg når det trengs.


Her finner du programmet for neste kommunestyreperiode.

Program 2019 - 2023